EMG Karjäärid OÜ

Kasutusalad: Kontorihoone ja laboriruum
Kontorikompleks:
20' soojak 2,4x6m - 8tk
10' soojak 2.4 x 4.8m  -  2tk
Soojustus 100/100/140mm mineraalvill
Lae sisekõrgus 2500m
Ruumid:
Vastuvõtu ruum
Koosolekute ruum
Sanitaarruum
Kontoriruumid – 3 kontoriruumi ja üks avatud lahendusega kontoriruum/koridor
Laborikompleks:
20' soojak 2,4x6m - 3tk
Soojustus 60/60/100mm mineraalvill
Lae sisekõrgus 2340mm
Ruumid:
Laboriruum
Proovide hoiustamise ruum

Mõlema kompleksi püsiküte õhksoojuspumpadega
Valgustus LED lampidega